Odkazy

On-line katalóg medailí
Katalóg zbierkových predmetov NBS-MMM (Múzeum mincí a medailí v Kremnici – Národná banka Slovenska)

Odkazy na subjekty venujúce sa medailérstvu:

Múzeá

Verified by MonsterInsights