Zberateľstvo medailí

Domov » Medaila » Zberateľstvo medailí

Prečo zbierať medaily
Ako sa dostať k medailám
Hodnota medailí
Uchovávanie medailí
Pomôcky zberateľa
Zdedili sme zbierku…

Zbieranie medailí je relatívne dostupné a finančne nenáročné zbieranie umenia (v prípade umeleckého spracovania). Je to spôsobené aj tým, že také razené medaily vznikajú väčšinou v sériách a sú teda relatívne dostupné. Všetko závisí hlavne na vzácnosti a žiadanosti daného kúska, na množstve, veľkosti a hmotnosti, autorovi či období… Vyžaduje však veľa vlastného času, trpezlivosti okolia a znalostí, resp. ochoty rozširovať neustále svoje vedomosti a ochoty vkladať často nemalé finančné prostriedky do budovania zbierky. Na základe historických skúseností však môžeme očakávať zhodnotenie svojho zbierkového fondu, najmä ak obsahuje zaujímavé a žiadané kúsky, resp. ucelenú zbierku.

Medailí existuje obrovské množstvo, iba na našom území sú to tisícky rôznych druhov a variánt… ale väčšinou je to z jednej medaily len malé množstvo exemplárov (najčastejšie v desiatkach až nízkych stovkách kusov; ak sú v jednotkách, tak sú považované sa veľmi vzácne a raritné, v tisíckach kusov už za veľmi bežné a zberateľsky prakticky nezaujímavé).

Väčšina zberateľov sa preto špecializuje na určité témy (napr. medicína, mestá, silové zložky, osobnosti ako prezidenti či vladári, športové, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, ), geografické územia (štáty, regióny alebo mestá, ku ktorým majú istý vzťah), obdobia (historické –napr. Rakúsko-Uhorsko, 1. ČSR, 1. Slovenská republika, novodobé – cca po 2. svetovej vojne, resp. úplne súčasné), autorov, kovy a pod.

Zberateľstvo je vášeň a často doživotná diagnóza – kto mu raz prepadol, je ním poznačený nadobro. A povedzme si pravdu – hádam nikdy sa Vám nepodarí získať všetko, po čom túžite a ste ochotní preto spraviť hádam čokoľvek… Čo si budeme navrávať, mnohokrát je viac ako niečo mať práve ten proces rozširovania zbierky a veci okolo – trávite veľa času získavaním nových kúskov, stretávaním sa za účelom výmeny či len diskusie s podobne zasiahnutými. Dôležité je nájsť tú správnu mieru, aby to nebolo výrazne na úkor iných dôležitých aktivít v živote a hlavne rodiny… aby ste zbieranie neznechutili svojim dedičom, pretože zrejme chcete, aby jedného dňa pokračovali v budovaní zbierky, ktorú ste založili alebo možno tiež zdedili.

Dôležité je nepreháňať to, čo sa ale niekedy ľahšie povie… J Každopádne, človeku zberateľstvo otvára človeku nové obzory a prináša nových, zaujímavých ľudí, s ktorými by sa inak Vaše životné cesty sotva skrížili…

V neposlednom rade je v zberateľstve ale dôležité si zachovať si nadhľad a tiež dodržiavať isté morálne zásady – skutočný zberateľ ctí vysoké morálne hodnoty a vyznačuje sa férovým konaním a kolegialitou, napokon zberateľov medailí je tak málo, že sa všetci poznajú a ak to myslíte skutočne vážne, v dlhodobom horizonte sa neoplatí robiť druhým to, čo nechcete, aby robili druhí vám, len aby ste získali nejaký vytúžený kúsok…

Verified by MonsterInsights