Definícia medaily

Domov » Medaila » O medailách » Definícia medaily

Medaila je trváca forma umenia. Svojim typickým okrúhlym tvarom, ako aj razbou, ako najčastejším spôsobom výroby podobá na mincu, na rozdiel od mince však nie je zákonným platidlom a je teda bez nominálu, zároveň sa hmotnosť medaily zvykne pri jednotlivých kusoch viac či menej líšiť, na rozdiel od mincí, kde je hmotnosť všetkých kusov presne stanovená a musí byť prísne jednotná. Medaila je objekt obzerania či obdivu. Účelom medaile je pripomínať si osoby a osobnosti, udalosti či živé a neživé objekty – pamätná medaila, príp. môže slúžiť aj ako vyznamenanie. Medaila môže byť aj umelecká či voľná, teda voľná tvorba, kde sa môže umelec vyjadriť slobodne a bez obmedzení v rámci danej témy alebo aj svojou vlastnou témou. Práve takéto medaily sú najviac cenené zberateľmi a znalcami umenia a vznikajú väčšinou v menších nákladoch a odlievaním.

Medaila patrí do tzv. drobnej plastiky, je to akési sochárske dielo do ruky. Medaila sa často vyznačuje umeleckým spracovaním a vysokou plastikou vystupujúcou z reliéfu, väčším priemerom ako majú mince či žetóny (do 27 mm), bežne 50-70 mm, ale najviac vynikne v rozmeroch nad 70 mm –v priemere 100-120 mm sa najlepšie obdivuje na dlani, razí sa aj vo väčších rozmeroch, liate medaily bývajú bežne väčšie, maximálne však z definície medaily do cca 200 mm (akýkoľvek rozmer). V zásade platí, že je veľké umenie vtesnať pointu vo vhodnej kompozícii na taký malý priestor.

Stolné medaily, plakety, žetóny, účelové známky či odznaky zaraďujeme do tzv. exonumie (príp. paranumizmatiky), čo sú numizmatické predmety iné ako mince, zatiaľ čo vyznamenania alebo rády so stuhou patria do militárií.

Verified by MonsterInsights