Účel

Domov » Medaila » O medailách » Účel

Medaila môže slúžiť ako pamätná, upomienková, záslužná či umelecká stolová medaila, aj na stuhe ako závesné vojenské, kultúrne alebo športové vyznamenanie či ocenenie, ktoré sa udeľuje. My sa tu však venujeme a zaujímame o tzv. stolové medaily s umeleckou či historickou hodnotou. Existujú aj medaily, ktoré vznikli vo voľnej tvorbe autora, kde nemá autor-medailér prakticky žiadne obmedzenia umeleckého vyjadrenia ako pri civilných medailách objednaných a vzniknutých pre konkrétny účel objednávateľa. Tieto vznikajú typicky v malom množstve a patria plnohodnotne medzi umelecké predmety.

Verified by MonsterInsights