Výstava medailí a plakiet v Piešťanoch 2024

Domov » Medailérsky klub » Aktivity » Výstavy » Výstava medailí a plakiet v Piešťanoch 2024

V rámci 38. ročníka výstavy Socha piešťanských parkov je v priestoroch výstavnej siene Fontána okrem sôch nainštalovaná aj rozsiahla a pútavá súkromná zbierka 256 medailí a plakiet z tvorby 33 slovenských sochárov a medailérov. Časť tejto expozície je venovaná Piešťanom.

Kurátor výstavy: Martin Valo
Medailérska časť za Medailérsky klub: Ján Baranovič

Kedy: 15.6.-31.7.2024
(otvorené denne, každý pracovný i voľný deň, v pondelok a utorok je výstavná sieň otvorená od 8.00 h do 15.30 h, v stredu až piatok v čase od 8.00 do 18.00 h a v sobotu a nedeľu od 14.00 do 18.00 h)
Kde: KSC Fontána, Beethovenova 1, Piešťany (vstup voľný, parkovanie v okolí spoplatnené, v zóne pred zariadením je drahšie, ako pár metrov ďalej doľava)

38. ročník výstavy Socha piešťanských parkov 2024
O podujatí Socha piešťanských parkov

Zoznam vystavených medailí:

1 Bódi Ladislav Ľudovít Štúr veľká plaketa
2 Bódi Ladislav Spomienky na Grécko
3 Bódi Ladislav Múzeum mincí a medailí 1983
4 Bódi Ladislav Levice
5 Bódi Ladislav Osvetový ústav tanečné oddelenie
6 Bódi Ladislav 660 rokov mincovníctva v Kremnici 1328-1988
7 Cvengrošová Ľudmila Pltník – plaketa na dreve
8 Cvengrošová Ľudmila 25 rokov výskumného zváračského ústavu
9 Cvengrošová Ľudmila Ježiš – plaketa na dreve
10 Cvengrošová Ľudmila dve ženy – plaketa na dreva
11 Cvengrošová Ľudmila Eleonóra
12 Cvengrošová Ľudmila Ferdinand
13 Cvengrošová Ľudmila Nitra – Pribina
14 Cvengrošová Ľudmila Nitra – Cyril a Metod
15 Cvengrošová Ľudmila TN- Laugarício
16 Cvengrošová Ľudmila Literárny Fond
17 Cvengrošová Ľudmila Podjavorinská – mladé letá
18 Cvengrošová Ľudmila 50 AD IUBILAEUM VITAE
19 Cvengrošová Ľudmila Archívna správa
20 Cvengrošová Ľudmila Devín – 150. výročie výletu Štúr. Družiny
21 Cvengrošová Ľudmila Myjava
22 Cvengrošová Ľudmila Slovenský literárny fond 88
23 Cvengrošová Ľudmila Nitra
24 Cvengrošová Ľudmila Vzorný pracovník kultúry Košice
25 Cvengrošová Ľudmila Radošina
26 Cvengrošová Ľudmila 70 AD FESTUM MAGNUM VITAE
27 Cvengrošová Ľudmila 60 AD IUBILAEUM VITAE
28 Cvengrošová Ľudmila Panovníci
29 Čeleďa Hynek Trnavsky samosprávny kraj – úcta ….
30 Čeleďa Hynek Trnava 1238 – slobodné kráľ. Mesto
31 Gábrik Anton Slovenské učené tovarišstvo
32 Gáspárová-Illéšová Gabriela Slovenská akadémia vied
33 Hám Anton Banská Štiavnica – veľká plaketa
33 Hám Anton Banská Štiavnica – malá plaketa
34 Hám Anton Hrad Karlštejn
35 Hám Anton Oravský Hrad
36 Hám Anton Kúpele Sliač
37 Höger Jozef Karol Košice novomanželom
38 Kaločay František 50. výročie založenia pobočka Košice
39 Károly Pavel Krajina zázrakov 1
40 Károly Pavel Krajina zázrakov 2
41 Koreň Jozef Veľká Morava (reverz A. Peter )
42 Koreň Jozef Banská Bystrica – medz. preteky o štít
43 Koreň Jozef 40 ve službách podniku Karviná
44 Koreň Jozef Sec. Motív podľa Mánesa
45 Koreň Jozef štátne divadlo Košice 1945-1970
46 Koreň Jozef Unipharma 1992-2012
47 Košťál Dušan Medailérsky klub pobočka Bratislava
48 Kožuch Milan Ekonomická škola Bratislava 50. výr.
49 Kožuch Milan Za rozvoj Banskobystrického kraja
50 Kožuch Milan Moje rodisko Kysuce
51 Kožuch Milan Cyril a Metod 1936-1986
52 Kožuch Milan 20. výročie založenia slov. numizmatickej spoloč.
53 Kožuch Milan Dominik Skutecký
54 Kulich Ján Fidel Castro – veľká plaketa
55 Kulich Ján tvár dievčaťa
56 Kulich Ján ministerstvo hospodárstva SR
57 Kulich Ján Detva XX
58 Kulich Ján Slov. ľudový umelecký kolektív
59 Kulich Ján Folklórny festival východná XXX
60 Kulich Ján Zvolenská Slatina
61 Kulich Ján Rudolf Schuster
62 Kulich Ján ministerstvo pôdohospodárstva
63 Kulich Ján fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
64 Kulich Ján Sokol 95 rokov
65 Kulich Ján Uvedenie nového závodu do prevádzky Kremnica
66 Kulich Ján VÚZ Bratislava
67 Kulich Ján Agrofilm Nitra 99
68 Kulich Ján 50 rokov pamiatka na rok 1944
69 Kulich Ján Mladucha
70 Kulich Ján Vzbura Kragujevských vojakov 1918
71 Kulich Ján SĽUK
72 Kulich Ján Folklórny festival východná
73 Kulich Ján Jánošík – soška
74 Lacko Karol (dizajnové med.) cena F. Kráľa
75 Lacko Karol (dizajnové med.) cena Slovak Gold
76 Lacko Karol (dizajnové med.) Laugarício TN 179-1979
77 Lacko Karol (dizajnové med.) Nitra -Vysoká škola poľnohospodárska
78 Lacko Karol (dizajnové med.) Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
79 Lacko Karol (dizajnové med.) Štátna mincovňa Kremnica – AURO METAL
80 Lacko Karol (dizajnové med.) 100 let Turistiky
81 Lacko Karol (dizajnové med.) mesto Prievidza
82 Lacko Karol (dizajnové med.) ŠLP – 30 rokov Zvolen
83 Lacko Karol (dizajnové med.) INVEX Brno 1986
84 Lacko Karol (dizajnové med.) EUROPEUM
85 Lacko Karol (dizajnové med.) Na pamiatku 1 roty dobrovoľníkov 1944
86 Lacko Karol (dizajnové med.) GEOINDUSTRIA 1909-1949-1979
87 Lacko Karol (dizajnové med.) Filatelia Krakow-Praha 1974
88 Lacko Karol (dizajnové med.) Vysoká škola ekonomická Bratislava
89 Lacko Karol (dizajnové med.) Pocta sochárovi A.Petrovi
90 Lacko Karol (dizajnové med.) SLOVAKOTEX Trenčín
91 Lacko Karol (dizajnové med.) Galéria M.A. Bazovského Trenčín
92 Lacko Karol (dizajnové med.) ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVAKIA pozlátená
93 Lacko Karol (dizajnové med.) ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVAKIA postriebrená
94 Lacko Karol (dizajnové med.) pozlátená plastika ovál
95 Lugár Roman G. KLIMT kalendár
96 Lugár Roman Bez názvu (Majovia, pyramídy)
97 Mosný Igor Kardinál Rudnay
98 Novotný Štefan Ing. Ján Horák
99 Novotný Štefan Ivan Branislav ZOCH 1843-1921
100 Novotný Štefan T.G. Masaryk
101 Novotný Štefan Ján Kollár – básnik Slovanov
102 Novotný Štefan ekonomická univ. V Bratislave 30. výr. denného štúdia
103 Novotný Štefan št. Mincovňa – kalendár 1992
104 Novotný Štefan Marc Chagall -1887-1985
105 Novotný Štefan Martin Benka
106 Novotný Štefan Návšteva sv. otca J.Pavla II v Košiciach
107 Novotný Štefan Ján Pavol II.
108 Peter Andrej Universitas Comeniana Bratislavensis
109 Peter Andrej UNESCO Banská Štiavnica
110 Peter Andrej Sympózium ZSNP Žiar nad Hronom 1976
111 Peter Andrej mesto baníkov a minciarov Kremnica
112 Peter Andrej 350. výr. použitia výbušnín pre mierové účely
113 Peter Andrej novému občanovi mesta NITRY
114 Peter Andrej vodácky maratón dolu Váhom 1957
115 Peter Andrej Matica Slovenská Martin 1983
116 Peter Andrej Kremnica mesto baníkov a minciarov 1945
117 Peter Andrej František Rákoczi, vodca kurucov 1988
118 Peter Andrej II. Congressus pathophysiologicus Praha 1975
119 Peter Andrej XXII. Medzinárodná konferencia archívov Bratislava 1983
120 Peter Andrej 1800 výr. nápisu na Trenčianskej skale
121 Peter Andrej 550. výr. udelenia mincovných práv Bratislava
122 Peter Andrej Filozofická Univerzita Komenského Bratislava
123 Poldaufová Mária Kalendár 2003
124 Poldaufová Mária Kalendár 2004
125 Poldaufová Mária Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Balog 74-83
126 Poldaufová Mária Budovateľ SVD Dunaj – Gabčíkovo
127 Poldaufová Mária Ministerstvo vnútra SR Bratislava
128 Poldaufová Mária NV Veľký Krtíš
129 Poldaufová/Höger Slov. numizmatická spoločnosť
130 Polonský Marián Pocta Adolfovi Bornovi
131 Polonský Marián Akadémia Vzdelávania – Fándly
132 Polonský Marián ORDO EQUETRIS 2023
133 Polonský Marián Alfa-omega
134 Polonský Marián Slovenská urologická spoločnosť
135 Polonský Marián Lekárska fakulta
136 Polonský Marián HYDROCONSULT Bratislava
137 Polonský Marián Prof. Anton Ponťuch
138 Polonský Marián Pocta Albínovi Brunovskému
139 Polonský Marián Prorok
140 Polonský Marián Štátna melioračná správa
141 Polonský Marián Spolok slovenských lekárov
142 Polonský Marián EDUCATRIX NOSTRA
143 Polonský Marián Európska plavba
144 Polonský Marián V.G. veľký grafik Vladimír Gažovič
145 Polonský Marián Trnava
146 Polonský Marián Na breh!
147 Polonský Marián Adam a Eva
148 Polonský Marián Cena nadácie Matice Slovenskej
149 Pribiš Rudolf Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 1959-1974
150 Pribiš Rudolf Vysoká škola dopravy a spojov Žilina 1962
151 Pribiš Rudolf Slov. národné divadlo Bratislava
152 Pribiš Rudolf SAV – Dionýz Štúr
153 Pribiš Rudolf Fakulta strojnícka a elektrotechnická 1962
154 Pribiš Rudolf 4.Apríla 1945
155 Pribiš Rudolf 700 rokov Čičmany
156 Pribiš Rudolf Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
157 Pribiš Rudolf Hlavné mesto SSR Bratislava
158 Ronai Branislav Baletka II.
159 Ronai Branislav Ladislav Medňanský
160 Ronai Branislav 100. výročie návštevy T.G. Masaryka v Kremnici
161 Ronai Banská Štiavnica
162 Ronai Miroslav Komenský – labyrint sveta …
163 Ronai Miroslav Karel Čapek
164 Schiffer William Ján Hollý
165 Schiffer William Ján Pavol II- kardinál Tomko / Cyril a Metod
166 Schiffer William Trnava – venuje primátor mesta
167 Schiffer William Mosty Bratislava – Paríž
168 Schiffer William William Schiffer
169 Schiffer William Joannes Sambucus
170 Schiffer William M.R. Štefánik / Bradlo
171 Schiffer William Andrej Hlinka
172 Schiffer William Trnava
173 Schiffer William Návšteva sv. otca J.Pavla II na Slovensku 1990
174 Schiffer William Arcibiskup Ján Sokol
175 Schiffer William Juraj Fándly
176 Schiffer William Ján Koniarek
177 Slezák Mário 100 rokov Trnavského futbalu
178 Slezák Mário Jan Palárik – Beskydov
179 Slezák Mário 100. rokov výročie narodenia W. Schiffera
180 Snopek Ladislav 29. augusta 1944
181 Snopek Ladislav Trenčín pat. Bronz
182 Snopek Ladislav Trenčín postr. Bronz
183 Snopek Ladislav 550. výročie udelenia mincovných privilégií 1980
184 Snopek Ladislav pamätná medaila obvodu Bratislava
185 Snopek Ladislav pamätná medaila dekana elektrotechnickej fakulty
186 Snopek Ladislav Slovenská technická univerzita Bratislava
187 Snopek Ladislav povýšenie Trnavy na kráľovské mesto 1238-1988
188 Snopek Ladislav Bratislava – hlavné mesto SSR
189 Sabol Martin Bez názvu (tvár)
190 Struhárik Milan SYOB Nové Mesto nad Váhom
191 Struhárik Milan Karol Pádivý – Trenčín
192 Struhárik Milan Jozef Hollý
193 Struhárik Milan MUDr. Karol Brančík – múzeum Trenčín
194 Struhárik Milan Národný umelec M.A. Bazovský
195 Struhárik Milan Ľudmila Podjavorinská
196 Struhárik Milan Folklórna skupina KUBRA
197 Štefunko Fraňo Slovenské národné povstanie
198 Štefunko Fraňo Gaudeamus igitur Slov. gymnázium Martin
199 Štefunko Fraňo MATICA SLOVENSKÁ
200 Štefunko Fraňo 25. výr. oslobodenia mesta BARDEJOV
201 Štefunko Fraňo Zápasom o žitie, žitie v zápase – slov. gymnázium Martin
202 Štefunko Fraňo Oravské ferozliatinové závody
203 Štefunko Fraňo Kolíska národného života Martin
204 Vika Alexander 50
205 Vika Alexander Bratislava
206 Vika Alexander 50 SVŠT
207 Vika Alexander 60
208 Vika Alexander Matej Bel
209 Vika Alexander spisovateľ Jožo Nižňánsky
210 Vika Alexander 55
211 Witzová Veronika Storočnica korunovej meny
212 Witzová Veronika Smolník 1
213 Witzová Veronika Smolník 2
214 Zobek Drahomír 50. výročie organizovania numizmatiky Bratislava
215 Zobek Drahomír Ústredný výbor žien – 40. výročie
216 Zobek Drahomír Pamiatka na rodný deň – Trnava
217 Zobek Drahomír 150. výr. založenia školy pre nepočujúcich
218 Vavro Miloš Košariská 21.7.1880 M.R.Štefánik
219 Vavro Miloš 600 rokov povýšenia na slobodné kráľovské mesto Trenčín
220 Vavro Miloš Nevydaná BONAVENTURA STÁREK
221 Vavro Miloš Nevydaná CENTRUM NUMIZMATIKY TRENČÍN
PN1 Piešťany a okolie porcelánová plaketa, Veterán car club
PN2 Piešťany a okolie filharmónia
PN3 Piešťany a okolie Presná mechanika závod PN – PREMA
PN4 Piešťany a okolie D. Zobek – Dr. F.E. Scherrer
PN5 Piešťany a okolie klub automobilistov – cena d´elegance 2015
PN6 Piešťany a okolie Jazdecké závody 1935
PN7 Piešťany a okolie orbis Rheumatismi annus 1977
PN8 Piešťany a okolie K uzavretiu manželstva blahoželá MsNV
PN9 Piešťany a okolie A. Peter Výstavba závodu 1962 PREMA
PN10 Piešťany a okolie J. Koreň – Rozvoj Piešťany 1950-1965
PN11 Piešťany a okolie A. Peter Thermea Piešťany 20.4.1926
PN12 Piešťany a okolie Cena Sĺňavy 1968
PN13 Piešťany a okolie A. Vika Decies salutis X
PN14 Piešťany a okolie Mlyny a cestovinárne PN 1960-1985
PN15 Piešťany a okolie M. Kožuch Za zásluhy a rozvoj PN
PN16 Piešťany a okolie Hrčka – Imrich a Ľudovít Winterovci 2007

počet ks Autor
6 Bódi Ladislav
22 Cvengrošová Ľudmila
2 Čeleďa Hynek
1 Gábrik Anton
1 Gáspárová-Illéšová Gabriela
5 Hám Anton
1 Höger Jozef Karol
1 Kaločay František
2 Károly Pavel
6 Koreň Jozef
1 Košťál Dušan
6 Kožuch Milan
20 Kulich Ján
21 Lacko Karol (dizajnové med.)
2 Lugár Roman
1 Mosný Igor
10 Novotný Štefan
15 Peter Andrej
6 Poldaufová Mária
1 Poldaufová/Höger
19 Polonský Marián
9 Pribiš Rudolf
6 Ronai Branislav/Miroslav
13 Schiffer William
3 Slezák Mário
9 Snopek Ladislav
1 Sabol Martin
7 Struhárik Milan
7 Štefunko Fraňo

Zdroj: Ján Baranovič (zoznam medailí a plakiet)
Foto: Ján Baranovič, Peter Kočvara

Verified by MonsterInsights