Publikačná činnosť

Domov » Medailérsky klub » Aktivity » Publikačná činnosť

Medailérsky klub, o.z. vykonáva aj publikačnú činnosť v oblasti medailí.

Doteraz vydané publikácie:
– „Marián Polonský medaily“ – katalóg/súpis medailí a drobnej plastiky (2022)

Plánované publikácie:
Milan Struhárik – monografia, súpis medailí, drobnej plastiky, drevorezby (predpoklad 2025)
Marián Polonský medaily (doplnenie katalógu)
Karol Lacko – súpis medailí

Marián Polonský medaily

Katalóg/súpis medailí a drobnej plastiky Mariána Polonského, 3. doplnené vydanie, 2022, Peter Kočvara, Medailérsky klub, o.z., Bratislava, ISBN 978-80-570-3311-0, EAN 9788057033110

Hoci medaily majstra Polonského sa pre svoju vzácnosť žiaľ nedostanú do zbierky každého zberateľa, ktorý by po nich zatúžil, vďaka tomuto katalógu majú možnosť obdivovať jeho medailérsku tvorbu všetci.

Kompletný prehľad 69 razených medailí z Mincovne Kremnica (stav 02/2022) – výber vyše 90 liatych medailí – ukážka 39 ďalších diel (busta, komorné plastiky, pamätné tabule) – 186 farebných strán obrazu a textu (spolu 190 strán), formát A5 – 3., rozšírené vydanie, Medailérsky klub, Bratislava, 2022

• Akad. soch. Marián Polonský (1943, Hubina, okres Piešťany) je významný medailér a autor komornej plastiky uznávaný doma i vo svete, ktorého jedinečnú a nezameniteľnú tvorbu obdivujú odborníci na umenie i zberatelia. Jeho medaile sa pravidelne objavujú v numizmatických aukciách významných európskych aukčných domov, kde sa stretávajú s veľkým záujmom zberateľskej verejnosti.

Kde kúpiť? Skúste ešte napr. u týchto predajcov:
Macho & Chlapovič
Euronumis
Kníhkupectvo Artfórum

Verified by MonsterInsights