Aktivity

Domov » Medailérsky klub » Aktivity

Medzi naše činnosti patrí najmä

Plánované a pripravované projekty

Ich realizácia bytostne závisí
– od spolupráce s ostatnými subjektami – nie je v našich silách a možnostiach ich zabezpečiť vo vlastnej réžii a
finančného krytia – niečo vieme zabezpečiť sami, ale veľa položiek musíme dávať externe a rozpočet o.z. neumožňuje ich vykryť z vlastných zdrojov – preto ak máte záujem podporiť tieto ušľachtilé aktivity, ktoré majú za cieľ uchovať kontinuitu kultúrneho dedičstva nášho medailérstva s vyše 500-ročnou históriou, aby nebolo čoskoro už len minulosťou, môžete tak urobiť tak, že si zakúpite jednu z našich medailí, objednáte si realizáciu svojej vlastnej medaily, poskytnete nám dar alebo môžete aj umiestniť na niektorej z našich aktivít svoju reklamu (daňovo uznateľné)

-> Medaila roka 2023

cieľ: predstaviť verejnosti novú medailérsku tvorbu a propagovať tak súčasné slovenské medailérstvo; predstaviť a oceniť tvorcov a povzbudiť ich k ďalšej tvorbe
– forma: verejná anketa formou on-line hlasovania, so sprievodnými výstavami zúčastnených medailí, so záverečných verejným vyhlasovaním výsledkov, podporené prezentáciou v médiách
zainteresovaní: tvorcovia/medailéri, objednávatelia/zadávatelia medailí, výrobcovia, predajcovia, zberateľská verejnosť, odborná verejnosť, médiá, podporovatelia
predpokladaný rozpočet: náklady na tvorbu sprievodných materiálov – web, hlasovací formulár, diplomy s fotorámikmi, brožúrky; vyhlasovanie – prenájom priestorov, catering, …

-> súpis medailí, ktoré vznikli za daný rok na Slovensku, pracovný názov „Medailérska tvorba za rok 2023“
– cieľ: poskytnúť zberateľskej, aj odbornej verejnosti formou ročenky prehľad medailí, ktoré boli vyrazené, príp. odliate za príslušný rok. Momentálne neexistuje ucelený a kompletný prehľad medailérskej tvorby, ktorá vzniká, len čiastkové a špecializované publikácie (určitá téma, autor a pod.), ktoré však nemajú za cieľ každoročné
– forma: katalóg so základnými informáciami a fotografiou vzniknutej medaily, tlač, resp. on-line
zainteresovaní: tvorcovia/medailéri, objednávatelia/zadávatelia medailí, výrobcovia (podstatná Mincovňa Kremnica, ako hlavný výrobca medailí na Slovensku), predajcovia, zberateľská verejnosť, odborná verejnosť, médiá
predpokladaný rozpočet: zber a príprava dát a fotografií, grafická úprava a sadzba, príp. tlač, autorské honoráre

-> Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků (se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005))
cieľ: poskytnúť servis zberateľskej a odbornej verejnosti, propagácia medailérstva
– forma: A. doplnenie slovníka a vydanie formou dodatku, B. vytvorenie skrátenej on-line verzie slovníka, s možnosťou flexibilnej aktualizácie údajov, navyše s fotografiami
zainteresovaní: autor Petr Haimann, Medailérsky klub, Peter Zoričák (bývalý archivár Mincovne Kremnica), zberateľská a odborná verejnosť
predpokladaný rozpočet: zber a príprava dát a fotografií, grafická úprava a sadzba, tlač dodatku, resp. on-line programovanie databázy a webového rozhrania, autorské honoráre

Toto veľkolepé dielo, povinné čítanie a súčasť knižnice každého, čo sa zaujíma o numizmatiku a exonumiu (medailérstvo), prináša na takmer 600 stranách vo viac ako 2100 väčšinou biografických medailónoch výsledok 25-ročného autorovho štúdia oboru.
Autor tu predstavuje sochárov, medailérov, rytcov a ďalších výtvarníkov od dôb renesancie až po súčasnosť, jednak tých, ktorí žijú alebo žili a tvorili na území krajín Koruny českej a Slovenska, jednak rodákov, ktorí našli uplatnenie v cudzine a jednak zahraničných umelcov, ktorých diela majú k našim krajinám vzťah. Všíma si tiež oficiálne mincovne aj súkromné razobne.
Medailóny obsahujú základné životopisné údaje, prehľady výstav, ocenenia, a predovšetkým čo najúplnejšie súpisy medailérskeho diela (u našich autorov) a súpisy medailérskeho diela majúce vzťah k našim krajinám (u cudzích autorov), vrátane údajov a rozmerov. Nechýba ani uvedenie ďalšej literatúry, prípadných zmienok v katalógoch, výstav a podobne.

-> podpora a podnecovanie mladých tvorcov – študentov stredných a vysokých škôl
cieľ: zabezpečovať prísun nových nadaných medailérov, keďže chýbajú mladé talenty a tvorcovia – ŠUP v Kremnici zabezpečujúca desaťročia rytcov a medailérov ukončila v roku 2023 svoju činnosť a ostatné stredné a vysoké školy nekladú na medailérstvo v porovnaní s minulosťou taký dôraz
forma: spolupráca so ŠUP a VŠVU v Bratislave s cieľom rozšírenia výučby v oblasti medailérskej tvorby, súťaže študentov a mladých autorov
zainteresovaní: ŠUP a VŠVU v Bratislave
predpokladaný rozpočet: ceny do súťaží, propagačné materiály, …

-> katalógy/monografie autorov:
Milan Struhárik – monografia, súpis medailí, drobnej plastiky, drevorezby (predpoklad 2025),
Marián Polonský medaily (doplnenie katalógu/úpisu medailí a drobnej plastiky)

Karol Lacko – súpis medailí
Ľudmila Cvengrošová – súpis medailí

-> založenie knižnice špecializovanej na medailérstvo:
cieľ: poskytnúť záujemcom z radov laickej i odbornej verejnosti prístup k publikáciám a monografiám zameraných na medailérstvo či katalógom medailí
forma: verejnej dostupná knižnica umiestnená ako samostatné oddelenie v rámci existujúcej verejnej knižnice
zainteresovaní: návrh – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
predpokladaný rozpočet: akvizícia publikácií, výskum, údržba knižničného fondu, …

Verified by MonsterInsights