O nás

Domov » Medailérsky klub » O nás

Medailérsky klub
Medailérsky klub, o.z.

Sme občianske združenie so zameraním na medaily a medailérstvo. Prostriedky získané z našej činnosti používame znova na podporu vzniku medailí a aktivít spojených s nimi.

Medailérsky klub bol založený v roku 1980 pri Slovenskej numizmatickej spoločnosti Bratislava a obnovený v roku 2022 ako samostatný subjekt s nasledujúcimi cieľmi:

– vydávanie a rozširovanie medailérskych umeleckých diel,
– propagácia a šírenie dobrého mena slovenského medailérstva, medailérskej tvorby a medailérskej výroby,
– udržiavanie medailérskej tradície a kultúrno-umeleckých hodnôt s tým spojených,
– podporovanie a podnecovanie voľnej medailérskej tvorbyMedailérsky klub, o.z.

Verified by MonsterInsights