Formy

Domov » Medaila » O medailách » Formy

Stolná medaila má typický okrúhly tvar a môže byť dvojstranná alebo jednostranná.

Plaketa (z fr. plaquette malá doska/tabuľka) môže nadobúdať odlišné tvary od kruhu ako obdĺžnik, ovál či iný nepravidelný tvar a býva jednostranná.

Klipa (klippe) nadobúda zasa štvorcový tvar. Vznikla za nepriaznivých podmienok, ako je obliehanie mesta (Viedeň v 1529 pod obliehaním Turkami), keď bolo jednoduchšie raziť núdzové mince na štvorcový strižok ako vyrábať razidlá, neskôr od 17. storočia boli už bežné ako prezentačné predmety a s upomienkovou funkciou medaily.

Medailón (z talianskeho medaglione – veľká medaila) je závesný typ medaily s očkom, určený ako prívesok na nosenie ako ozdoba na krk, s podobizňou panovníka, udalosti alebo s cirkevným motívom.

Medaila môže mať s istou nadsádzkou ale až tri strany – averz (líce), reverz (rub) a … hranu – tá sa často využíva na doplnkové označenie ako edíciu (ako edíciu autora), číslovanie, vydavateľa, názov mincovne či materiál a povrchovú úpravu. Niektoré hrany majú napokon dosť značnú hrúbku aj viac ako 10 mm, môžu byť aj zaoblené alebo s pozlátením. V zásade existujú medaily jednostranné a dvojstranné, môžu ale nadobúdať aj trojrozmerný tvar, veľkosť jedného rozmery by však nemala presiahnuť 200 mm.

Verified by MonsterInsights