Kontakt

Domov » Medailérsky klub » Kontakt

Medailérsky klub, o.z.
Kominárska 142/6, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
(iba sídlo a oficiálna korešpondencia, na bežný kontakt použite prosím nižšie uvedený e-mail alebo sociálne médiá)
IČO 54454522
MedailerskyKlub@gmail.com
Instagram: MedailerskyKlub
Facebook: MedailerskyKlub

Logotypy Medailérskeho klubu tu https://medailerskyklub.art/logotyp

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Verified by MonsterInsights